കഥ,കവിത,ചിത്രരചനാ മത്സരങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നു വിന്ഫോയിലൂടെ

കഥ, കവിത, ചിത്ര രചന എന്നിവയില്‍ കഴിവുല്ലവര്‍ക്കായി വിന്‍ഫോ ഒരുക്കുന്നു ജാലകവാതില്‍ ബ്ലോഗ്‌, ജാലകവാതിലിലൂടെ നടത്തുന്ന ഈ മത്സരങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക സമയപരിധിയില്‍ വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും, സമ്മാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതുമാണ്. പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് അവരുടെ രചനകള്‍ വിന്‍ഫോയുടെ വാട്സാപ്പ് വഴിയോ, ഇമെയില്‍ വഴിയോ അയച്ചുകൊടുത്താല്‍ മതി....

.

Comments

Leave a Comment by login

More...

new
For Advertise:8593 897 634