വിസ്‌ഡം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റുഡന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ |ജില്ലാ ഹയർസെക്കണ്ടറി സമ്മേളനം

വിസ്‌ഡം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റുഡന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ |ജില്ലാ ഹയർസെക്കണ്ടറി സമ്മേളനം

വിസ്‌ഡം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റുഡന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൈസെക് ജില്ലാ ഹയർസെക്കണ്ടറി വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം എടവണ്ണയിൽ നടന്നു.

Read More
വിദേശ കറന്‍സികളുമായി അഞ്ചംഗ സംഘം നിലമ്പൂരില്‍ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി

വിദേശ കറന്‍സികളുമായി അഞ്ചംഗ സംഘം നിലമ്പൂരില്‍ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി

വിദേശ കറന്‍സികളുമായി അഞ്ചംഗ സംഘം നിലമ്പൂരില്‍ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. ഏകദേശം 9 കോടി 90 ലക്ഷം മുല്യമുണ്ടായിരുന്ന നിരോധിക്കപ്പെട്ട ടര്‍ക്കിഷ് ലിറ കറന്‍സികളാണ് ഇവരില്‍ നിന്നും പിടികൂടിയത്.  

Read More