വണ്ടൂർ പുളിക്കലിലെ ബാർ ഹോട്ടൽ അടച്ചു പൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗും സമരത്തിലേക്ക്

വണ്ടൂർ പുളിക്കലിലെ ബാർ ഹോട്ടൽ അടച്ചു പൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗും സമരത്തിലേക്ക്

മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗും സമരത്തിലേക്ക്

വണ്ടൂർ പുളിക്കലിലെ ബാർ ഹോട്ടൽ അടച്ചു പൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗും സമരത്തിലേക്ക് //പ്രാദേശിക വാർത്തകൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വണ്ടൂർ വിഷൻ ന്യൂസ്//https://www.facebook.com/WandoorVisionNews///പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭിക്കുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക…//wandoorvision news

Posted by Wandoor Vision News on Wednesday, 3 October 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *